TERMA DAN SYARAT

Pengenalan

Terma dan syarat ini (“Terma”) adalah terma dan syarat yang menurutnya kami membekalkan Produk (setiap “Produk”) yang disenaraikan di laman web kami www.optometrisanggun.com.my (“Laman Web”) kepada anda (“ Terma dan syarat").

Definisi

Dalam istilah ini, takrifan berikut hendaklah digunakan:

“Perjanjian” bermaksud sebarang kontrak yang dimeterai antara OPTOMETRIS ANGGUN dan Pembeli;

“Pembeli” bermaksud pembeli Produk, yang dijual melalui Laman Web;

“Kastam” ertinya jabatan berkaitan di negara masing-masing, yang mengutip duti yang dikenakan ke atas barang yang diimport ke negara tersebut;

“OPTOMETRIS ANGGUN” dan “kami” bermaksud syarikat Optometris Anggun yang dimiliki oleh Focus Point Vision Care Group Sdn Bhd, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat pejabat berdaftarnya di Unit 1, 3, 5 & 7, Jalan PJU 1/37 , Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor. 

“Produk” bermaksud sebarang produk atau perkhidmatan lain yang dijual melalui Laman Web;

“Terma” bermaksud Terma dan Syarat Pembeli; dan

“Laman Web” bermaksud laman web kami www.optometrisanggun.com.my

"Akaun" bermaksud Akaun OPTOMETRIS ANGGUN yang anda perlu daftarkan di Laman Web jika anda ingin menyerahkan Pesanan di Laman Web;

"Hari Perniagaan" bermaksud mana-mana hari di mana bank-bank di Malaysia dibuka untuk perniagaan;

"Pengesahan Pesanan" bermaksud e-mel kami kepada anda, di mana kami mengakui Pesanan anda .

"Kontrak" bermaksud Pesanan Produk atau Produk anda menurut Terma dan Syarat ini yang kami terima menurut klausa 6.2 di bawah;

"Pelanggan" bermaksud mana-mana individu yang membuat Pesanan di Laman Web;

"Pesanan" bermaksud Pesanan yang dihantar oleh anda ke Laman Web untuk membeli Produk daripada kami;

"Anda" bermaksud Pelanggan yang membuat Pesanan;

"Pedagang" bermaksud jenama atau pembekal yang menyediakan produk tersebut;

Rujukan kepada "klausa" adalah kepada klausa Terma dan Syarat ini;

Tajuk adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat;

1. Pembentukan Kontrak

Maklumat yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat dan butiran yang terkandung di Laman Web ini bukan merupakan tawaran untuk jualan sebaliknya jemputan untuk merawat. Tiada Kontrak berkenaan dengan mana-mana Produk akan wujud antara anda dan kami sehingga kami telah menghantar Produk ke alamat anda.

Untuk menghantar Pesanan, anda dikehendaki mengikuti proses membeli-belah dalam talian di Laman Web. Selepas itu, anda akan menerima Pengesahan Pesanan, yang akan bertindak sebagai pengakuan Pesanan anda.

Pesanan hanya dianggap diterima oleh kami apabila Pesanan anda dihantar ke alamat penghantaran yang anda berikan.

Kontrak hanya akan berkaitan dengan Produk tersebut, yang kami hantar kepada anda. Jika Pesanan anda mengandungi lebih daripada satu Produk, Produk mungkin akan dihantar kepada anda dalam pakej berasingan pada masa yang berlainan.

2. Produk di Laman Web

Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk menerangkan dan memaparkan setiap Produk setepat mungkin, anda harus sedar bahawa warna dan rupa Produk seperti yang dipaparkan pada monitor komputer anda atau mana-mana paparan lain mungkin berbeza daripada warna dan rupa sebenar Produk. Peniaga yang memberikan semua maklumat produk dan sebarang maklumat salah akan dihalakan kembali kepada peniaga.

Semua penerangan Produk, maklumat dan bahan yang disiarkan di Laman Web ini disediakan 'seadanya' dan tanpa jaminan yang nyata, tersirat atau sebaliknya walau apa pun yang timbul. Imej produk seperti yang dilihat di Laman Web mungkin sedikit berbeza daripada yang sebenar.

3. Memesan Barangan

3.1 Sebaik sahaja anda membuat pesanan, kami akan menghantar pengesahan pesanan kepada anda. E-mel ini hanyalah pengesahan bahawa kami telah menerima pesanan anda dan bukan merupakan penerimaan sepenuhnya pesanan anda.

Untuk membuat Pesanan, anda mesti mendaftar dengan kami dengan membuat Akaun di Laman Web. Anda hanya perlu menyerahkan kepada kami maklumat yang tepat dan benar. Anda juga mesti memastikan maklumat anda dikemas kini dengan memaklumkan kami tentang sebarang perubahan, dengan menggunakan bahagian Laman Web yang berkaitan. Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web dengan mencipta berbilang akaun pengguna.

4. Harga dan Pembayaran

4.1 Semua harga yang disediakan di Laman Web adalah dalam Ringgit Malaysia. 

4.2 Kami menerima pembayaran dalam Ringgit Malaysia hanya melalui kad kredit atau debit atau perbankan dalam talian. Kami mungkin menerima bentuk pembayaran lain dari masa ke semasa, yang akan ditunjukkan dengan jelas di Laman Web kami.

4.3 OPTOMETRIS ANGGUN akan menginsuranskan barang sebelum pengeposan sehingga barang dihantar.

OPTOMETRIS ANGGUN bertujuan untuk menghantar barang dalam tempoh 48 jam selepas menerima pesanan (jika diterima). Waktu pejabat kami untuk penghantaran adalah dari 9 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat. Sila ambil perhatian bahawa anggaran masa penghantaran akan digunakan sebagai panduan sahaja dan bermula dari tarikh penghantaran. OPTOMETRIS ANGGUN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan yang disebabkan oleh proses pelepasan kastam destinasi.

4.4 Jika terdapat duti adat dan/atau sebarang cukai yang perlu dibayar untuk pesanan tersebut, Pembeli bersetuju untuk menanggung semua kos dan akan membayar kos terus kepada Kastam.

4.5 Untuk pembayaran Produk di Laman Web, anda mengesahkan bahawa kad kredit atau debit yang sedang digunakan adalah milik anda atau anda telah diberi kuasa secara khusus oleh pemilik kad kredit atau debit untuk menggunakannya. Semua pemegang kad kredit atau debit tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika pengeluar kad kredit atau debit anda enggan membenarkan pembayaran kepada OPTOMETRIS ANGGUN, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau ketidakserahan.

4.6 Pemegang kad kredit atau debit mungkin tertakluk kepada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad mereka. Kami tidak bertanggungjawab jika pengeluar kad anda menolak kebenaran pembayaran dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan yang berlaku.

4.7 Walaupun kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa semua butiran, penerangan dan harga, yang dipaparkan di Laman Web ini, adalah tepat, mungkin terdapat keadaan di mana ralat mungkin berlaku. Jika kami mendapati ralat dalam harga mana-mana Produk, yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan perkara ini kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan semula Pesanan anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan menganggap Pesanan anda dibatalkan. Jika anda membatalkan Pesanan anda sebelum kami menghantarnya kepada anda, dan anda telah membayar untuk Pesanan anda, anda akan menerima bayaran balik penuh.

(a) Di mana berkenaan, harga dipaparkan dalam ringgit Malaysia. Kos penghantaran akan dikenakan sebagai tambahan jika berkenaan; caj tambahan tersebut dipaparkan dengan jelas dan dimasukkan dalam 'Jumlah Akhir'.

(b) Kami tidak bertanggungjawab untuk memenuhi Pesanan anda jika harga yang disenaraikan di Laman Web adalah tidak betul (walaupun selepas Pesanan anda telah diakui oleh kami).

(c) Anda boleh membayar menggunakan mana-mana rakan kongsi pembayaran kami yang disenaraikan di halaman utama kami. Begitu juga anda boleh membayar semua atau sebahagian daripada harga Pesanan anda menggunakan kad e-hadiah, kredit kedai atau baucar promosi.

(d) Kad e-hadiah dan baucar promosi mesti dimasukkan pada halaman daftar keluar dalam talian sahaja. Penyampaian baucar secara fizikal kepada kakitangan OPTOMETRIS ANGGUN tidak akan diterima.

(e) Untuk meminimumkan risiko akses tanpa kebenaran, kami menyulitkan data kad anda. Sebaik sahaja kami menerima Pesanan anda, kami akan meminta pra-kebenaran pada kad anda untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi untuk menyelesaikan transaksi. Pesanan tidak akan disahkan sehingga semakan pra-kebenaran ini selesai. Kad anda akan didebitkan setelah kami menghantar Pengesahan Pesanan kepada anda. Kad tertakluk kepada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau ketidakserahan.

(f) Selepas kebenaran pembayaran, dengan mengklik butang "Pesan sekarang" anda mengesahkan bahawa kad tersebut adalah kepunyaan anda atau bahawa anda adalah pemegang sah kad e-hadiah atau baucar promosi, dan mempunyai dana atau kredit yang mencukupi kemudahan untuk menampung kos Produk.

5. Keengganan Perintah

5.1 Kami berhak untuk menarik balik mana-mana Produk dari Laman Web ini pada bila-bila masa dan/atau mengalih keluar atau mengedit sebarang bahan atau kandungan di Laman Web ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk sentiasa memproses semua Pesanan tetapi mungkin terdapat keadaan luar biasa di mana, kami mungkin perlu menolak untuk memproses Pesanan selepas kami menghantar Pengesahan Pesanan kepada anda, yang kami berhak untuk melakukannya pada bila-bila masa, pada masa kami budi bicara.

5.2 Jika kami membatalkan Pesanan anda dan anda telah membuat pembayaran untuk Pesanan anda, jumlah bayaran akan dikembalikan sepenuhnya kepada anda.

5.3 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga lain kerana kami menarik balik mana-mana produk daripada Laman Web ini, sama ada ia telah dijual atau tidak, mengalih keluar atau menyunting sebarang bahan atau kandungan di Laman Web ini atau kerana enggan memproses atau menerima sesuatu Pesanan.

6. Penghantaran

6.1 Kami berhasrat untuk menghantar Produk kepada anda di tempat penghantaran yang diminta oleh anda dalam Pesanan anda dan masa penghantaran yang ditunjukkan oleh kami pada masa pembayaran pesanan anda (seperti yang dikemas kini dalam Pengesahan Pesanan).

6.2 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kelewatan dalam penghantaran disebabkan oleh kesalahan pembawa, dan oleh itu kelewatan ini tidak akan menyebabkan pembayaran balik kos penghantaran, walau bagaimanapun, kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk membantu anda berkenaan dengan kelewatan tersebut tepat pada masanya.

6.3 Selepas penghantaran Produk, anda mungkin dikehendaki menandatangani untuk penghantaran. Anda boleh menghubungi Pasukan Khidmat Pelanggan OPTOMETRIS ANGGUN di +603 7880 5520 atau hantarkan e-mel kepada kami di online@optometrisanggun.com.my sekiranya terdapat sebarang kerosakan atau kecacatan. Anda disyorkan untuk memberikan dokumen yang dihantar bersama Produk, atas permintaan.

6.4 Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak dapat menghantar ke lokasi tertentu. Dalam keadaan sedemikian, kami akan memaklumkan anda serta-merta dengan butiran hubungan yang telah anda berikan untuk pengaturan alamat penghantaran alternatif atau pembatalan Pesanan. Kami tidak akan membayar balik atau menukar produk yang dihantar ke alamat yang tidak tepat akibat butiran yang hilang dan mungkin dikenakan kos penghantaran tambahan kepada Produk yang anda beli.

6.6 Semua risiko dalam Produk akan berpindah kepada anda semasa penghantaran, kecuali, apabila penghantaran ditangguhkan kerana pelanggaran kewajipan anda di bawah Kontrak, risiko akan berlalu pada tarikh penghantaran akan berlaku tetapi untuk pelanggaran anda. Dari masa apabila risiko berpindah kepada anda, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemusnahan Produk. Sebarang pelanggaran kewajiban oleh anda, mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk membeli-belah di OPTOMETRIS ANGGUN pada masa hadapan.

6.7 Segala risiko kehilangan dan kerosakan Produk hendaklah diserahkan kepada Pembeli sebaik sahaja bungkusan dihantar dari gudang OPTOMETRIS ANGGUN.

6.8 Jika penghantaran atau kutipan ditangguhkan kerana keengganan anda yang tidak munasabah untuk menerima penghantaran atau jika anda tidak (dalam tempoh satu minggu dari percubaan pertama kami untuk menghantar Produk kepada anda) menerima penghantaran, kami boleh (tanpa menjejaskan hak atau remedi lain yang tersedia untuk kami. ) lakukan salah satu atau kedua-dua perkara berikut:

(a) Mengecaj anda untuk sebarang bayaran dan kos lain yang munasabah ditanggung oleh kami; atau

(b) Tidak lagi menjadikan Produk tersedia untuk penghantaran atau pengumpulan dan memberitahu anda bahawa kami akan segera membatalkan Kontrak yang berkenaan, dalam hal ini kami akan membayar balik kepada anda atau syarikat kad kredit atau debit anda sebagaimana yang berkenaan, apa-apa wang yang telah dibayar kepada kami di bawah Kontrak, ditolak caj pentadbiran kami yang munasabah (termasuk untuk cubaan menghantar dan kemudian memulangkan Produk, dan sebarang bayaran penyimpanan seperti yang disediakan. Anda mengakui bahawa Produk adalah standard dan tidak dibuat ditempah untuk memenuhi sebarang keperluan tertentu yang mungkin anda miliki.

6.9 Sekiranya wujud percanggahan jumlah saiz troli yang melayakkan penghantaran percuma, nilai di Laman Web akan diutamakan.

7. Pemulangan

7.1 Pelanggan mesti memaklumkan kepada pasukan OPTOMETRIS ANGGUN dalam tempoh 14 hari selepas penghantaran SAHAJA jika Produk salah, rosak atau mempunyai kecacatan:

a) Produk itu bukan Produk yang anda pesan. Model, saiz atau warna berbeza daripada yang ditunjukkan pada ringkasan pesanan, atau terdapat Produk atau bahagian yang hilang di dalam pembungkusan.

b) Barang didapati sudah rosak semasa penghantaran.

c) Produk rosak dan tidak berfungsi seperti yang diterangkan oleh spesifikasi pengeluar atau pedagang.

7.2 Semua Pesanan mesti memenuhi syarat dalam polisi Pemulangan & Pertukaran kami.

7.3 Pasukan OPTOMETRIS ANGGUN mesti menerima Produk  pemulangan selewat-lewatnya 14 hari kalendar selepas penghantaran.

7.4 Produk mestilah dalam keadaan baru dan dikembalikan dalam pembungkusan asal bersama dengan semua aksesori termasuk manual, kotak, kad, kantung dan hadiah percuma yang diterima bersamanya. Semua pembungkusan mestilah tidak dibuka, tidak digunakan, tidak ditanda dan tidak rosak dalam apa jua cara. Produk mesti belum digunakan atau dipasang.

7.5 Produk yang dibeli sebagai sebahagian daripada set atau pek berbilan Produk mesti dikembalikan sebagai satu set keseluruhan.

7.6 Jika Pesanan layak untuk pemulangan seperti yang dinyatakan di atas, Pelanggan akan layak untuk pertukaran atau pemulangan kredit kedai tertakluk kepada sebab pemulangan.

7.7 Setelah menerima Produk, kami akan memeriksanya dan menasihati anda tentang status penggantian atau bayaran balik (jika ada) melalui e-mel secepat yang boleh.

7.8 OPTOMETRIS ANGGUN boleh mengikut budi bicaranya menolak untuk memproses pesanan penggantian/pertukaran walau bagaimanapun boleh menawarkan bayaran balik sebagai remedi pengganti.

7.9 Sekiranya Produk yang dipulangkan tidak rosak, kami mungkin mengikut budi bicara kami memutuskan untuk tidak membaiki, menggantikan atau membayar balik anda untuk Produk dan/atau kami mungkin memerlukan anda membayar semua kos pengangkutan dan kos servis yang munasabah pada yuran standard semasa kami dan kos dan caj ini kepada kad kredit atau debit anda, atau butiran pembayaran yang anda berikan kepada kami semasa anda membuat Pesanan anda, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan sebagai akibatnya.

Hak harta Intelek

8.1 Semua kandungan yang disertakan dalam atau disediakan melalui Laman Web kami, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, klip audio, muat turun digital, tajuk kempen dan kompilasi data adalah hak milik OPTOMETRIS ANGGUN atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara oleh OPTOMETRIS ANGGUN dan pemberi lesennya. Anda boleh menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang dibekalkan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan, memanipulasi, mengedar atau mengeluarkan semula, dalam sebarang format, mana-mana kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang dipaparkan di Laman Web ini dan tidak boleh menggunakan mana-mana kandungan sedemikian berkaitan dengan mana-mana perniagaan atau komersial perusahaan. 

8.2 Di samping itu, grafik, logo, pengepala halaman, ikon butang, skrip dan nama perkhidmatan yang disertakan dalam atau disediakan melalui Laman Web adalah tanda dagangan OPTOMETRIS ANGGUN di Malaysia dan negara lain. Tanda dagangan OPTOMETRIS ANGGUN tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang tidak disediakan oleh OPTOMETRIS ANGGUN, dalam apa jua cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam sebarang cara yang memperlekehkan atau memburukkan OPTOMETRIS ANGGUN. Semua tanda dagangan lain yang tidak dimiliki oleh OPTOMETRIS ANGGUN yang muncul di Laman Web adalah hak milik pemilik masing-masing.

8.3 Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di Laman Web kami mesti sentiasa diakui.

8.4 Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan di Laman Web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan lesen untuk berbuat demikian daripada pemberi lesen kami atau kami. Sekiranya OPTOMETRIS ANGGUN menyedari sebarang pelanggaran hak harta inteleknya, ia tidak akan mengelak kami daripada mengambil sebarang tindakan undang-undang yang berkaitan.

8.5 Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian Laman Web kami yang melanggar Terma dan Syarat ini, hak anda untuk menggunakan Laman Web kami akan terhenti serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami, memulangkan atau memusnahkan mana-mana salinan bahan yang telah anda buat. Anda tidak boleh mengubahsuai, menterjemah, kejuruteraan balikan menyahhimpun, membuka atau mencipta karya terbitan berdasarkan mana-mana perisian atau dokumentasi yang disertakan dan dibekalkan oleh OPTOMETRIS ANGGUN atau pemberi lesennya.

9. Had Liabiliti

Kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ketidaktepatan, kesilapan, salah huraian atau peninggalan dalam mana-mana perihalan Produk yang dipasarkan di Laman Web atau sebaliknya.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda di bawah Terma ini untuk sebarang kehilangan keuntungan, kehilangan peluang perniagaan, perbelanjaan yang sia-sia, muhibah, reputasi atau hasil atau untuk sebarang kerugian atau kerosakan ekonomi yang tidak langsung, walau apa jua pun yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini atau pelaksanaan Perjanjian atau sebarang pelanggaran Terma atau Perjanjian oleh kami.

Liabiliti agregat kami kepada anda di bawah Terma ini akan dihadkan kepada jumlah yang setara dengan jumlah nilai pesanan anda.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat daripada kami dihalang daripada melaksanakan kewajipan kami di bawah Terma ini atas sebab keadaan di luar kawalan munasabah kami.

Tiada satu pun peruntukan yang terkandung dalam Syarat ini menjejaskan hak berkanun anda.

10. Am

Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan hak dan/atau kewajipan anda di bawah Terma ini atau mana-mana Perjanjian di mana Terma ini dimasukkan. Tiada orang selain OPTOMETRIS ANGGUN atau Pembeli akan mempunyai apa-apa hak untuk menguatkuasakan mana-mana Terma ini atau mana-mana Perjanjian di mana Terma ini dimasukkan. Terma-terma ini hendaklah dikawal selaras dengan undang-undang Malaysia.